TRUCKUTBILDNING - TRUCKKORT

Vi har gärna vår truckutbildning hos Er. En företagsanpassad kurs där eleven utbildas på just de maskiner ni har, i den miljö där Er materialhantering utförs är ju närmast optimalt. Instruktören kommer i direkt kontakt med förarens individuella behov.

Fråga även om andra lyftorgan, ställage besiktning, ADR, fallskydd och höghöjdsarbete då vi har kontakt med många olika instruktörer

Önskar ni istället en mer komplett truckutbildning som TLP-10 kursen så är ni välkomna att besöka oss. Vi tar oavsett fram en utbildningsplan för ert behov utan att tumma på regelverken. Fast dagspris oavsett antal deltagare om vi är i Era lokaler och använder Era maskiner. Konkurrenskraftiga priser om ni väljer att besöka oss.

Ni skall tjäna på att vi gjort affärer.

VÅRA TRUCKUTBILDNINGAR

Utbildning truckar TLP-10 eller företagsanpassat. Travers SS-ISO 9926-1. Mobila arbetsplattformar enligt SS-ISO 18878-2004. Repetitionskurser vart femte år och att arbetsledare har teoretiska kunskaper. Därför erbjuder vi påbyggnadskurser och repetitionskurser för att hålla kunskaperna fräscha. Arbetsmiljöverket anser att utbildningsbevisen oavsett maskintyp ej skall vara äldre än fem år.

Vår truckutbildning är indelad i fyra olika utbildningar; A, B, C och D.

A-utbildning: Plocktruck, låglyftande Ledstaplare Låglyftande åktruck
B-utbildning: Motviktstruck (B1) OBS Sen 1/1-2011 obegränsad lyftkapacitet. Åkstaplare. Skjutstativtruck. Plocktruck hög-lyftande, Smalgångstruck. Utbildning dessa endast ute hos kund.
C2-utbildning:Hjullastare (industriell hantering) Man behöver inte truck ”B” innan C2 kurs
D-1:Liten dragtruck. D-2:Terminaldragtruck Man behöver inte truck ”B” innan D kurs

Utbildning efter behov...och behoven kan variera

Är du arbetssökande? Önskar du en kort, intensiv, äkta och billig yrkes utbildning som, i princip, gör dig immun mot arbetslöshet? Jobbar du som entreprenör och besöker många olika arbetsplatser? Har du jobbat länge som truckförare utan att ha erbjudits utbildning?

Då är det dags att ta kontakt!