TRUCKSÄKERHET

TLP har tagits fram på uppdrag av arbetsmarknadens parter framförallt för att minska antalet truckolyckor. Att sedan gods förblir helt och maskinerna håller längre är ju heller inte oviktigt. Det är ju då viktigt att en arbetsgivare eller privatperson som beställer en truckutbildning förvissar sig om att utbildningsbolaget lever upp till kraven vad gäller truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper.

Således för trucksäkerhet: Dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker hantering. Föraren skall även ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd för att få köra truck. Vad många arbetsgivare och anställda ofta förbiser är att grundläggande trafikregler gäller inne på arbetsplatsen precis som ute i samhället.

Ta del av TLP-10 här www.prevent.se

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:5 ”Användning av truckar”, §20 står följande: ” Den som leder och övervakar arbetet med truckar skall ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att kunna utföra arbetet säkert. Det finns särskilda kurser för dem som leder och övervakar arbete med truckar.

Det är viktigt att dessa personer förutom kunskaper också har tillräckliga resurser och befogenheter.” · arbetsledare · truckansvariga · säkerhets- och skyddsansvariga · skyddsombud m.fl.

TRUCKSÄKERHET - Fyra hörnstenar

1. Ökad trucksäkerhet innebär färre olycksfall medför färre personskador; Färre sjukskrivningsdagar, färre rehabiliteringsfall och bättre förarhälsa. Detta bidrar till minskade kostnader för företaget.

2. Skador på truckar och gods minskar; mindre behov av reparationer, färre stillestånd, truckarnas livslängd ökar.

3. Produktiviteten ökar; lugnare, säkrare, effektivare körning, lägre bränsleförbrukning, förarnas tillsyn av trucken förbättras. Igen. Minskade kostnader för företaget.

4. Truckföraren får ökad insikt i vilken viktig kugge han eller hon är på arbetsplatsen.