Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4 Slideshow Image 4

CHRISTER KLANG UTBILDNING

Christer Klang utbildning är ett registrerat utbildningsföretag med tyngdpunkten på truckutbildning, Hjullastarutbildning, Travers och mobila arbetsplattformar samt repetitionskurser.

Christer Klang utbildning representerade MA-System AB i Stockholm mellan 1995-1999. Sedan BT Toyota Utbildning från 1999 till 2011. Satt med som representant när BT och TYA tillsammans skapade det första pedagogiska utbildningsmaterialet 2001.

Christer Klang utbildning blev franchisetagare för Stockholm Uppsala Län när Toyota TMHSE AB införde den modellen 2005. Stor-Stockholm Mälardalen måste nog anses som vårt bas område men, vi kan hålla utbildningar i hela landet.

Vi håller utbildningar enligt TLP-10 vilken sedan 1 januari 2011 är den rådande nationella läroplanen framtagen av Truckpoolen. Utbildningen omfattar en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen är två dagar för B kursen och en dag för A,C och D kursen. Den praktiska delen pågår tills instruktören anser att eleven behärskar alla övningarna. Den är således individuell. Normalt framför man Motviktstruck B1, Stödbenstruck B2&3 samt Ledstaplaren A2.